Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog.

JArecikliram je izobrazno-informativni projekt o održivom gospodarenju otpadom namijenjen svim građanima grada Jastrebarskog. 

Kroz niz aktivnosti projekt će pružiti dodatne informacije o tome kako spriječiti nastanak otpada te odgovorno postupati s otpadom kako bi od njega dobili vrijednu sirovinu.

Ciljevi projekta

Sprječavanje nastanka otpada

Ponovna uporaba predmeta

Odvojeno sakupljanje otpada

Kompostiranje