O projektu

#JArecikliram

Izobrazno-informativni projekt o održivom gospodarenju otpadom

Grad Jastrebarsko prošle se godine prijavio na poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike te je tako osigurao sredstva za provedbu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ukupna vrijednost projekta #JArecikliram iznosi 591.805,07 kuna, a Europska unija ga sufinancira iz Kohezijskog fonda u iznosu od 500.000,00 kuna, odnosno oko 84,5 posto. Razdoblje provedbe projekta je od 18. svibnja 2018. do 18. siječnja 2020. godine.

Informirati i educirati građane grada Jastrebarskog o razlozima EU za prijelaz na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo.

Izgraditi svijest i razumijevanje svih skupina javnosti o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima (ukloniti pretpostavku da su resursi obilni, dostupni te da ih se lako može crpiti i jeftino odlagati).

Osvijestiti građane grada Jastrebarskog da je prvi i najpoželjniji način postupanja otpadom smanjenje količine otpada kojeg svakodnevno proizvodimo jer se tako može smanjiti i njegov štetan utjecaj na okoliš, ali i uštedjeti.

Informirati i educirati građane grada Jastrebarskog i druge ciljane skupine o njihovoj ulozi u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, stakla i plastike iz kućanstva.

Informirati i educirati građane grada Jastrebarskog o tome što je kompostiranje, kako se i od čega može proizvoditi kompost te gdje i kako upotrijebiti kompost.

Osvijestiti građane grada Jastrebarskog o važnosti ponovnog korištenja i mogućnosti popravljanja predmeta za produživanje životnog vijeka proizvoda radi smanjenja nastanka otpada, očuvanja resursa i postizanja kružnog gospodarstva.

Aktivnosti projekta doprinijet će povećanju svijesti građana o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju, ponovnoj uporabi predmeta, a kako bi se u konačnici smanjila količina otpada odloženog na odlagališta i povećala stopa odvojenog prikupljanja otpada.