3. Specijalizirana TV emisija - tema: Kompostiranje