Jastrebarsko u TOP 10 gradova sa najvećom stopom odvojeno prikupljenog otpada!

Objavljeno: 23.07.2019.

Jastrebarsko u TOP 10 gradova sa najvećom stopom odvojeno prikupljenog otpada!


Zvonimir Novosel: Građani najzaslužniji za uspjeh projekta

"Sortiranjem  i odlaganjem pojedinih vrsta otpada na za to predviđena mjesta, građani  uvelike sudjeluju u brizi o čistom okolišu. Stoga, upravo su građani ti  koji su najzaslužniji što smo među najnaprednijim gradovima sa najvećom  stopom odvojeno prikupljenog otpada", poručio je gradonačelnik Zvonimir Novosel te nastavio: "Grad  Jastrebarsko među prvim je gradovima koji su na svom vlastitom području  sanirali i zatvorili deponij te postavili zelene otoke - mjesta na  kojima naši sugrađani mogu besplatno odložiti i odvojiti pojedine vrste  otpada, i to PET ambalažu, otpadni papir, metal, staklo i tekstil.  Nadalje, odvojeno se u svim kućanstvima sakuplja miješani komunalni  otpad, papir i PET ambalaža. Osim glomaznog otpada koji se na području  našeg grada redovito prikuplja, Grad Jastrebarsko odvojeno sakupljanje  otpada osigurao je i putem reciklažnog dvorišta na prostoru kojega  građani svakodnevno mogu odložiti pojedine vrste otpada, i to bez  plaćanja naknade, a također raspolažemo i mobilnim reciklažnim dvorištem  koje je nabavljeno uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša, s  namjerom da se kontrolirano odvojeno odlaganje pojedinih vrsta otpada na  jednostavniji način omogući i stanovnicima prigradskih naselja na  području grada Jastrebarskog. Uz sve to, trenutno  provodimo izobrazno-informativni EU projekt o održivom gospodarenju  otpadom #JArecikliram, koji kroz niz aktivnosti pruža  informacije o tome kako spriječiti nastanak otpada te kako odgovorno  postupati s otpadom, a kako bi od njega dobili vrijednu sirovinu. Aktivnosti  projekta zasigurno će doprinijeti dodatnom povećanju svijesti građana o  sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima,  kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta, a kako bi se u  konačnici smanjila količina otpada odloženog na odlagališta te još više  povećala stopa odvojenog prikupljanja otpada.

Kontinuiranim  provođenjem ovakvih aktivnosti želimo, i u budućnosti, opravdati  prošlogodišnju titulu Grada Jastrebarskog, proglašenog najboljim gradom u Hrvatskoj prema provedenim „ECO city praksama i rješenjima“. Uz sve  navedeno, već sada imamo spremne i nove projekte koje ćemo nastaviti  provoditi i realizirati u cilju zaštite okoliša i održivog razvoja. Ovom  prilikom ponovno pozivam svoje sugrađane da otpad i dalje odlažu u za  to predviđene spremnike i na predviđena mjesta, a vezano na činjenicu da  Grad samo i isključivo u suradnji sa svojim sugrađanima može  doprinijeti očuvanju jaskanskog okoliša, te ga takvog, očuvanog, predati  u nasljeđe našoj djeci!“

Više pročitajte ovdje.